Ludmila Pohanková

DP-11

QUO VADIS CVVZ

Pojďme společně zhodnotit letošní CVVZku a popřemýšlet, co bude s touto akcí dál. Kam směřuje, kde na ni brát peníze, jak je to s lektory a organizačním zajištěním... Zkrátka: Kam kráčíš CVVZko?

Obtížnost Začátečník
ProvedeníVýměna zkušeností (lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti a tím se obohacují)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Milan Appel (Mikin) , Lužánky
Dlouholetý lektor a náčelník CVVZ, ředitel SVČ Lužánky Brno a tradiční moderátor diskusní sekce Quo vadis CVVZ.
Ludmila Pohanková (Kolčava) , SVČ Déčko Náchod
Dlouholetá lektorka a náčelnice CVVZ, ředitelka SVČ Déčko Náchod a tradiční moderátor diskusní sekce Quo vadis CVVZ.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

ŘO-15

I dětský oddíl má mít strategický plán svého rozvoje

Základní pojmy strategického plánování, kdo se ho má účastnit, co to je vize a kde ji najdeme, jaké je období plánování, jak si stojíme na startovní čáře? Co potřebujeme pro rozvoj oddílu, co nám v něm brání, oddílová úmluva.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckypsací potřeby, ideálně pro alespoň 2 účastníky z jednoho oddílu
Lektor
Ludmila Pohanková (Kolčava) , SVČ Déčko Náchod
Jsem 23 let ředitelka SVČ v Náchodě a současně pracuji již 30 let v dětském oddílu Modrá Střelka, registrovaným v organizaci DUHA o.s. Tam mám dnes funkci šamana, tedy poradce, a to zejména v oblasti vedení a financování činnosti.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

ŘO-16

Grantování přinese peníze do oddílové kasy

Základní představení metod fundraisingu a hlubší projití metody grantování včetně praktického cvičení psaní grantové žádosti a sestavení rozpočtu, na co nezapomenout. Účastníci obdrží skripta.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
PomůckyPsací potřeby
Lektor
Ludmila Pohanková (Kolčava) , SVČ Déčko Náchod
Jsem 23 let ředitelka SVČ v Náchodě a současně pracuji již 30 let v dětském oddílu Modrá Střelka, registrovaným v organizaci DUHA o.s. Tam mám dnes funkci šamana, tedy poradce, a to zejména v oblasti vedení a financování činnosti.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Met-26

Rituál v životě oddílu

Oddílové rituály jako prostředek stmelení kolektivu a udržení oddílové tradice. Jaké rituály jsou vhodné pro věkové skupiny, podíl účastníků, vhodné prostředky a prostředí, výměna zkušeností účastníků dílny

ProvedeníVýměna zkušeností (lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti a tím se obohacují)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckypsací potřeby
Lektor
Ludmila Pohanková (Kolčava) , SVČ Déčko Náchod
Jsem 23 let ředitelka SVČ v Náchodě a současně pracuji již 30 let v dětském oddílu Modrá Střelka, registrovaným v organizaci DUHA o.s. Tam mám dnes funkci šamana, tedy poradce, a to zejména v oblasti vedení a financování činnosti.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů