Jitka Vrchotová

VaOR-21

Komunikace s lidmi se sluchovým postižením

Popis různých skupin lidí se sluchovým postižením (n-Neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí,...). Seznámení se způsoby jejich komunikace. Ukázky znakového jazyka, možnost vyzkoušet si odezírání. Ukázky kultury Neslyšících.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Pomůckyžádné
Lektor
Jitka Vrchotová (Kamzík)
Tlumočnice do znakového jazyka, poradkyně pro neslyšící s mnohaletou praxí, nicméně s neutuchajícím zájmem o tento obor a chutí podělit se o informace a zkušenosti s dalšími.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů