Tomáš Protivínský

Met-24

Zážitkové vzdělávací akce

Vzdělávací obsah doplní zážitkové pedagogice další rozměr: na programu se zaměříme na přínos takového propojení, představíme si konkrétní příklady zážitkově-vzdělávacích aktivit z různých oblastí a některé si také vyzkoušíme. Program je vhodný pro instruktory pracující s věkovou skupinou od 15 let, výhodou jsou předchozí zkušenosti s organizováním zážitkových akcí.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Tomáš Protivínský (Špunt) , Halahoj
Instruktor a člen vedení Halahoje, organizátor zážitkových kurzů a mezinárodních vzdělávacích akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi (Hnutí Brontosaurus, Youth and Environment Europe). Externí spolupracovník Centra občanského vzdělávání pod Masarykovou univerzitou.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

VaOR-15

Kritické myšlení a možnosti jeho rozvoje

Kritické myšlení je klíčovou schopností pro orientaci v záplavě informací současného světa, přesto se s jeho výukou takřka nikde nesetkáme. Během programu se seznámíme s několika jednoduchými nástroji, které nám pomohou rozpoznat manipulativní či neobjektivní texty a projevy. Smyslem programu je nejen přispět ke kultivaci kritického myšlení účastníků, ale také nabídnout příklad aktivit, které lze použít k rozvoji kritického myšlení v klubech či oddílech (cca od 12 let výše).

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Tomáš Protivínský (Špunt) , Halahoj
Instruktor a člen vedení Halahoje, organizátor zážitkových kurzů a mezinárodních vzdělávacích akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi (Hnutí Brontosaurus, Youth and Environment Europe). Externí spolupracovník Centra občanského vzdělávání pod Masarykovou univerzitou.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

VaOR-16

Výchova k občanství

Jak vést děti a mladé lidi na akcích i v oddíle k tomu, aby byly dobrými občany. Lze vnášet do oddílu i politická či kontroverzní témata? A pokud ano, za jakých podmínek? Program stručně představí, co znamená výchova k občanství, jaké jsou její cíle, základní principy a proč je žádoucí začlenit alespoň některé její prvky do volnočasové činnosti s mladými lidmi. Také účastníkům nabídne konkrétní příklady aktivit, které lze snadno využít v neformálním vzdělávání.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Tomáš Protivínský (Špunt) , Halahoj
Instruktor a člen vedení Halahoje, organizátor zážitkových kurzů a mezinárodních vzdělávacích akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi (Hnutí Brontosaurus, Youth and Environment Europe). Externí spolupracovník Centra občanského vzdělávání pod Masarykovou univerzitou.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů