Jiří Heller

VaOR-06

Jak pracovat s teenagery?

Ve svém semináři se zaměřím na metodiku práce s lidmi v období pubescence a adolescence. Jak tyto lidi získávat? Jak je motivovat? Jak se zachovat v krizových situacích? Účastníci sami budou řešit modelové situace, následně proběhne diskuze

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Jiří Heller (Jirka) , Salesiánské středisko mládeže
Mgr. Jiří Heller: pracuji jako pedagog volného času v Salesiánském středisku mládeže České Budějovice, koordinace letních táborů, kurzy pro hlavní vedoucí, práce s dobrovolníky. Dále pracuji jako učitel na SŠ. Praxe v oboru 7 let.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

VaOR-07

Základy efektivní komunikace

Účastníci se seznámí a sami aktivně vyzkouší různé typy komunikace. Účastníci budou po semináři schopni zvolit efektivní formu komunikace v dané konkrétní situaci

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Jiří Heller (Jirka) , Salesiánské středisko mládeže
Mgr. Jiří Heller: pracuji jako pedagog volného času v Salesiánském středisku mládeže České Budějovice, koordinace letních táborů, kurzy pro hlavní vedoucí, práce s dobrovolníky. Dále pracuji jako učitel na SŠ. Praxe v oboru 7 let.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

VaOR-08

Křesťanská výchova na táboře a v oddíle

Diskuze o různých modelech křesťanské výchovy na táboře a v oddíle. Jak má vypadat křesťanský program? Jak pracovat se skupinou dětí věřících a nevěřících?

ProvedeníVýměna zkušeností (lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti a tím se obohacují)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Jiří Heller (Jirka) , Salesiánské středisko mládeže
Mgr. Jiří Heller: pracuji jako pedagog volného času v Salesiánském středisku mládeže České Budějovice, koordinace letních táborů, kurzy pro hlavní vedoucí, práce s dobrovolníky. Dále pracuji jako učitel na SŠ. Praxe v oboru 7 let.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů