Parkování na CVVZ

Stránku „doprava a mapy“ jsme doplnili o informace o parkování v okolí školy…