Jaroslav Skoumal

VaOR-17

Struktura osobnosti aneb proč dělám i to, co dělat nechci

Mnozí lidé jsou naprosto zmateni svým vlastním chováním. Proč? Proč se nám navzdory našim nejlepším záměrům nedaří plnit naše upřimná předsevzetí? Přednáška struktura osobnosti je pokusem načrtnout psychoanatomii člověka. Co jsou psychologické části člověka? Čím myslíme? Co způsobuje, že se cítíme tak, jak se cítíme? Jak na sebe vzájemně působí naše myšlenky, pocity a zvolené chování? Nebudeme psychologii redukovat na zkoumání tělesných procesů; věřím, že v člověku existují nehmatatelné "části", které nelze redukovat na naše hmotné tělo. Přestože je fungování těla s fungováním naší osobnosti složitě propojeno, nevěřím, že to, jak jako lidé přemýšlíme, jednáme a cítíme, lze vysvětlit jenom pouze na základě fyziologických protějšků. Kdykoli pitváme organismus, abychom prozkoumali jeho součásti, jsme v nebezpečí, že přestaneme vidět souvislosti, jak daný organismus funguje jako celek. Rozumím tomu, že člověk může být vnímán jen jako nedělitelný celek. Zaměříme se na klíčové funkční prvky lidské osobnosti jako vědomá mysl, nevědomá mysl, naše srdce, naše vůle a emoce.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Jaroslav Skoumal (Jaro) , Život a zdraví, o.s.
Přednáška "Struktura osobnosti aneb proč dělám i to, co dělat nechci" Tuto přednášku bude mít spolupracovník ThB. Jan Majer, který v průběhu posledních tří let dělal řadu přednášek v Klubu zdraví Třebíč.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů