Pavel Trantina

ŘO-05

Kompetence při výchově a vzdělávání – jak na nich vystavět program a jak je zhodnotit

Nejprve si projdeme 15 základních tzv. „měkkých“ kompetencí, následně se naučíme poznat schopnosti a dovednosti, které jste získali při činnosti v oddíle, cesty k jejich zlepšení a to, jak je "přeložit" do jazyka zaměstnavatelů, aby u nich dobrovolníci i odchovanci oddílů a klubů získali odpovídající práci. Následně si na příkladech z některých sdružení ukážeme, jak lze na kompetencích postavit činnost oddílu či klubu.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Pomůckytužka, propiska, papír
Lektor
Michaela Přílepková
Michaela Přílepková - dříve ředitelka Kanceláře ČRDM, supervizorka vzdělávacích aktivit v projektu Klíče pro život. Tajemnice Komory krajských rad. Pavel Trantina – Goblin – skaut, zástupce České rady dětí a mládeže v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Dříve působil jako koordinátor uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život, zahraniční zpravodaj Junáka a předseda České rady dětí a mládeže, ředitel odboru pro záležitosti EU na MŠMT. Dlouhodobě se zabývá evropskou politikou vůči mládeži, je předsedou Evropské aliance pro dobrovolnictví.
Pavel Trantina (Goblin) , NIDM

Zobrazit termíny programu

0 komentářů