Marie Tošovská

ŘO-07

Pedagog u nás v SVČ, DDM, CVČ.

Diskuze o tom, jak to chodí u nás - u Vás. Pracovní doba, pracovní náplň, kroužky, akce atd. Finance, činnost organizace.

ProvedeníVýměna zkušeností (lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti a tím se obohacují)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Marie Tošovská (Majka) , SVČ Budišov n/B
Pracuji v SVČ (předtím DDM) již čtrnáctý rok jako pedagog. Předtím jsem pracovala s dětmi jako externista v DDM, byla jsem cvičitelkou v TJ.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Met-14

Jak řešit problémy v pedagogické praxi.

Jak si nenechat rozhodit schůzku oddílu nebo tábor. Jak my řešíme problémové situace s dětmi a rodiči (kouření, energetické nápoje). Jak pracovat s dětmi ve dnech ,,nepohody" jejich i Vašich. A další dle potřeb účastníků.

ProvedeníVýměna zkušeností (lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti a tím se obohacují)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Marie Tošovská (Majka) , SVČ Budišov n/B
Pedagog již čtrnáctý rok v SVČ. Předtím jako externista v DDM.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů