Jan Krýsa

VaOR-03

Drogová prevence v oddílech

Seminář s prostorem pro dotazy a otevřený všem názorům. Drogy tu jsou - co teď s nimi?

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Pomůckyzvídavost a zájem o problematiku
Lektor
Jan Krýsa (Kečup) , Asociace TOM
Oddílový vedoucí (19 let), lektor primární prevence (9 let), lektoroval na pěti CVVZ.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

VaOR-04

Jak se dostat do problémů a jak z nich ven

Přehmaty, průšvihy, skandály, katastrofy - i to bohužel (?) patří ke zkušenostní výbavě vedoucích. Naprosto otevřená výměna zkušeností prolomí všechna tabu.

ProvedeníVýměna zkušeností (lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti a tím se obohacují)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Pomůckyotevřená mysl a odvaha
Lektor
Jan Krýsa (Kečup) , Asociace TOM
Oddílový vedoucí (19 let), lektor primární prevence (9 let), lektoroval na pěti CVVZ.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

VaOR-11

Drogové doupě

Vyšší level pro účastníky programu Drogová prevence v oddílech z kterékoli CVVZ. Kdo má zájem dozvědět se více, podívat se na drogovou problematiku z různých úhlů a diskutovat o kontroverzních tématech, ten je do doupěte zván.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
Lektor
Jan Krýsa (Kečup) , Asociace TOM
Oddílový vedoucí (19 let), lektor primární prevence (9 let), lektoroval na pěti CVVZ..

Zobrazit termíny programu

0 komentářů