Pavel Chrást

VaOR-20

Asertivita - pojem dnešní doby

Asertivita je jednou ze základních komunikačnich dovedností jak v našem oddílovém tak i osobním životě. Asertivní jednání může pomoci ke zvýšené sebedůvěře a schopnosti se prosadit. Podíváme se na pravidla asertivního jednání, výhody i překážky, které nám může poskytnout. Zaměříme se na rozpoznání pasivního, asertivního a agresivního jednání. Vysvětlíme si základní asertivní práva a techniky.

ProvedeníSeminář (lektor spíše přednáší účastníkům)
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
PomůckyPapír a tužku
Lektor
Pavel Chrást (Ček) , STROM
Pracuji jako lektor a trenér v soukromé sféře. Zaměřuji se na oblast komunikace, vyjednávání, time managementu, řešení konfliktů apod. Mimo práci studuji magisterskou Sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě a Vinařství a Vinohradnictví na Mendlově Univerzitě. Ve volném čase vedu děti v oddíle Cassiopeia Brno pod ČTU. Jsem náčelníkem Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže.
Renata Leflíková (Žába) , STROM

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

DP-21

Brouci na talíři

Podíváme se na běžné druhy hmyzu, které se dají snadno sehnat, uvařit a sníst. Až se na ně podíváme, tak je uvaříme a sníme. Ukážeme si základní techniky tepelné úpravy a jednoduché recepty jak si zpestřit tradiční jídelníček.

ProvedeníDílna (rukodělná aktivita)
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry)
PomůckyChuť na něco nového. Odložit předsudky vůči netradičním stravovacím návykům.
Doplatek na místě20
Lektor
Pavel Chrást (Ček) , STROM
Pracuji jako lektor a trenér v soukromé sféře. Zaměřuji se na oblast komunikace, vyjednávání, time managementu, řešení konfliktů apod. Mimo práci studuji magisterskou Sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě a Vinařství a Vinohradnictví na Mendlově Univerzitě. Ve volném čase vedu děti v oddíle Cassiopeia Brno pod ČTU. Jsem náčelníkem Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže. Absolvoval jsem střední Hotelovou školu a vaření je mojí vášní.
Renata Leflíková (Žába) , STROM

Zobrazit termíny programu

1 komentář